Welk menstype ben jij?

“Zelfkennis is het begin van alle wijsheid”. Socrates wist het bijna 2500 jaar geleden al en vandaag is ‘de persoonlijkheid begrijpen’ nog altijd mijn uitgangspunt om mensen te motiveren en sterke relaties tussen mensen te bouwen en te behouden. Daarvoor maak ik een onderscheid tussen vier menstypes, die ik heb vertaald in mijn eigen WIRP-model.

Vier menstypes

Iedere persoon heeft een palet aan eigenschappen. Die zorgen ervoor dat we elk onze eigen persoonlijkheid hebben. Tegelijk zorgen ze ervoor dat we goed, of net minder goed, met anderen om kunnen. Iedere individuele medewerker of leidinggevende in een kwadrant met twee assen plaatsen, is een eerste stap om de interactie en de onderlinge relaties tussen mensen te bevorderen.

De verticale as gaat van mensgerichte naar zaakgerichte types. Bij de eerste categorie voeren intermenselijke relaties en emoties de boventoon, bij de tweede categorie ligt de focus op het zakelijke, de dingen, het werk, het praktische en het functionele.

Op de horizontale as komen links de dominante en rechts de volgende types. De eerste nemen de leiding, beslissen en ondernemen acties, de tweede laten zich leiden, lopen niet graag in de picture en zijn volgzaam.

Het WIRP-model

In elk van de vier kwadranten die gevormd worden door de twee assen, plaats ik één menstype: het Ik-type, Wij-type, Realiserende type en Perfectionistische type. WIRP wordt dan het acroniem gevormd door de eerste letter van de vier types.

In mijn WIRP-model ga ik een stap verder dan vier mensenstijlen of persoonlijkheidstypes, want niemand heeft enkel eigenschappen van één enkel type. Daarom geef ik een score van 0% tot 100% binnen elk kwadrant. Vervolgens verbind ik die vier punten op de diagonale assen. Dat ‘objectieve beeld’ wordt mijn vertrekbasis om met mensen te werken.